جمعیت فرزندان شاهد و ایثاگر نواندیش خدمتگزار ، جمعیتی توسعه یافته ، منسجم ،شمول پذیر،کارآمد، اثربخش،خلاق و نوآوردر ابداع روش های نوین و میانبر ، موثر در صحنه های مختلف علمی، فرهنگی،اجتماعی ،برخوردار از اعضای متعهد ونخبه و دارای سوابق و تفکر ایثارگری ، دربردارنده تعامل سازنده با دولت و جامعه ، انعطاف پذیر در مواجهه با چالش های پیش رو و کمک کننده به نهضت نرم افزاری و اقتدار علمی کشور به منظور تحقق چشم انداز 20 ساله و پیشبرد اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران.

دکترین جمعیت

        مکتب محوری و ولایت مداری
        انقلابی بودن و تحول دایمی
        فرهنگ علوی و عاشورایی
        قانون مداری وانضباط دینی و انقلابی
        ظرفیت سازی ارتقای سطح آرامش اجتماعی
        تعامل و هم افزایی با جریانات همسو
        اثربخشی ، کارآمدی وبهره وری منابع
        جهاد علمی و شکستن مرزهای دانش وتولیدعلم

    اصول عملیاتی جمعیت
        اصل التزام علمی و عملی به ولایت مطلقه‌ی فقیه
        اصل حراست و پاسداری از آرمان‌های والای امام راحل (ره)و انقلاب شکوهمند اسلامی
        اصل پایبندی به اصول و اهداف جمعیت
        اصل حمایت و شناسایی اعضای جمعیت در راستای عملکرد اجتماعی، فرهنگی و سیاسی
        اصل تلاش رسیدن به اقتدار ایثارگران خدمتگزار در جامعه
        اصل ایجاد واحد تخصصی به منظور پژوهش و روش ترویج سیر و سلوک شهدای عزیزمان
        اصل تلاش سازنده در پیشبرد و اصلاح روند اجرایی فرهنگ ایثارگری در جامعه
        اصل چابک سازی ساختار جمعیت بر اساس حاکمیت نظم و تقوا
        اصل حرکت جمعیت بر اساس برنامه ریزی طبق تقویم اجرایی و راهبردها
        اصل پیشنهاد به کار گیری نخبگان ایثارگر و آموزش نیروهای کارامد در جهت اداره امور کشور
        اصل حرکت به سمت پیشرفت همه جانبه کشور در زمینه فرهنگ اسلامی
        اصل مشارکت خانواده بزرگ ایثارگران در کلیه فعالیت‌های سازنده و ماندگار در جامعه
        اصل پیشنهاد در راهکارهای نوین به منظور اصلاح قوانین حاکم بر امور ایثارگران
        اصل تعاون ، مشارکت و همفکری اعضاء در راستای اصول جمعیت

    بیانیه ماموریت جمعیت
    فلسفه وجودی جمعیت فرزندان شاهدوایثارگربا بهره مندی کامل از برانگیختگی نخبگان تلاش و حرکتی مدبرانه در راستای فراگیرنمودن، راهنمایی وهماهنگی آحاد جامعه هدف و متولیان فرهنگی در امور حاکمیت و یکپارچه سازی فعالیتها، نتایج و پیامدهای آن به منظور آماده سازی زمینه ها وفراهم آوری عوامل و شرایط نهادینه شدن فرهنگ مطلوب مبتنی بر آموزه های نورانی فرهنگ ساز اسلام در جامعه هدف است
    اجتماع و فرهنگی ارزشی ،که لازم است با ویژگی های زیر مدنظر و مورد مداقه قرارگیرد:​
        حساسیت آفرینی نسبت به معرفت، سنجش گری وتحلیل جمعی، نشانه ها، پدیده ها و موضوعات و پیامدهای فرهنگی، اجتماعی وسایر موارد
        تشویق کنندگی،تعمیق یافتگی و هدایتگری در انتخاب رفتارها وفرا رفتارهای مطلوب فردی و جمعی
        بازدارندگی از ظهور و بروز ناهنجاری های نامطلوب فردی و جمعی
        بازشناسی در شناسایی رفتارهای مطلوب سایر فرهنگ ها
        ایستادگی و استحاله گری در برابر تهاجم سایر فرهنگ ها
        افزایش سطح امنیت روانی، ثبات و آرامش، یکپارچگی اتحاد ملی وانسجام اسلامی
        افتخارآفرینی، و نوآوری در ارائه الگوهای زندگی متعالی، نمادها و نشانه‌های هویت دینی و ملی؛ وسبک زندگی
        تعالی سازی سطح مطلوبیت و جذابیت زیست فرهنگی اجتماعی مبتنی بر جهاد وایثارگری​


در این راستا با هدف افزایش تولید آثار فاخر در حوزه هنر موسیقی و بازشناسی محورهای جریان ساز درحوزه های شعر، ترانه، موسیقی، سرود و نماهنگ اولین جشنواره ملی نوای مهر با همکاری این جمعیت و بنیاد شهید و امور ایثارگران برگزار میگردد.