1. شرکت کنندگان می بایست دستورالعمل های ستاد کرونا و پروتکل های بهداشتی را رعایت و اجرا کنند.
 2. شرکت کنندگان در هریک از بخش های جشنواره می توانند در بخش های دیگر آن نیز شرکت نمایند. اما تنها دریکی از بخش ها می توانند برگزیده شوند.
 3. هر مدرسه، پایگاه بسج، کانون فرهنگی و هنری مساجد، مراکزکانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان می‌تواند تا سقف 5 گروه سرود را معرفی نمایند.
 4. تکمیل و ارائه فرم رضایت نامه اولیا برای بخش های دانش آموزی الزامی میباشد.
 5. شرکت در جشنواره رایگان بوده و از شرکت کننده هیچگونه هزینه ای دریافت نمی شود.
 6. شرکت کنندگان در هر یک از بخش های جشنواره، بایستی محور های اعلام شده را مد نظر قرار دهند.
 7. شرکت در همه ی بخش ها، تابع مقررات و قوانین جاری جمهوری اسلامی ایران است .
 8. ارسال آثار و اسناد به دبیرخانه توسط شرکت کنندگان به منزله پذیرش کلیه مواد این آیین نامه و قبول رعایت آن است.
 9. شرکت کنندگان در بخش های مختلف می توانند آثار خود را از طریق سایت جشنواره به آدرس: navamehr.ir  و یا از طریق درگاه فضای مجازی جشنواره،  به دبیرخانه ارسال نمایند لذا ارسال آثار از طریق پست امکان پذیر نمی باشد.
 10. تکمیل فرم تقاضا و همچنین مدارک درخواستی الزامی بوده و فرم های ثبت نام و یا آثاری که دارای اطلاعات درخواستی ناقص باشند، در داوری شرکت داده نخواهند شد.
 11. هیچ یک از آثار و اسناد ارسالی بازگردانده نخواهد شد و حق بهره برداری از آثار برای برگزار کننده در هر زمان محفوظ است.
 12. دبیرخانه در استفاده از آثار ارسالی در عناصر تبلیغی جشنواره آزاد است .
 13. حق تدوین، استفاده و انتشار آثار برگزیده به نام صاحب اثر در مجموعه های مستند برای دبیرخانه جشنواره محفوظ می باشد.
 14. در مرحله حضوری، هر گروه ملزم به اجرای اثر پذیرفته شده در مرحله بازبینی اولیه می باشد و حضور یک نفر به عنوان سرپرست گروه الزامی است. این اجراها به صورت زنده انجام خواهد شد.
 15. در صورت اجرای سرود یا موسیقی با گویش محلی، ارسال برگردان فارسی به همراه اثر و زیرنویس در نماهنگ الزامی است .
 16. در بخش کودکان و نوجوانان، اجراها به صورت گروههای مجزای دختران و پسران (غیر مختلط) قابل پذیرش است .
 17. در صورت راهیابی اثر به مرحله نهایی صرفا افراد شرکت کننده طبق لیست اعلامی، مجاز به اجرای گروهی در مرحله پایانی میباشند.
 18. به تمامی پذیرفته شدگان نهایی گواهی حضور در جشنواره اعطا خواهد شد .
 19. اسکان و پذیرایی میهمانان جشنواره بر عهده دبیرخانه جشنواره بوده و به شرکت کنندگان در مرحله پایانی متناسب باموقعیت مکانی استان تا سقف معين و بر اساس تصمیم ستاد جشنواره هزینه ایاب ذهاب پرداخت خواهد شد.
 20. تصمیم گیری درباره ابهامات ناشی از مفاد مقررات و یا موارد پیش بینی نشده بر عهده دبیر جشنواره و یا دبیرخانه خواهد بود.فراخوان جشنواره نوای مهر