آهنگساز، موزیسین و نویسنده، متولد 1333 در تهران. دکترای فیزیک صوت و موسیقی الکتروآکوستیک از دانشگاه پادوآی ایتالیا و اولین مدیرعامل خانه موسیقی ایران. بخشی از آثار ایشان به این شرح است: پوئم سمفونیک آرش کمانگیر، پوئم سمفونیک بر روی اشعار سعدی، سمفونی سرداران، سمفونی اروند و ..