تهیه کننده، متولد 1343 در تهران. مدیرکل تولید سیما، مدیرکل فیلم و سریال شبکه یک، مدیر شبکه دو سیما، مدیر شبکه یک سیما، تهیه کنندگی سریال های نون خ (فصل یک تا سه)، صفر بیست و یک و لژیونر از جمله سوابق اجرایی و فرهنگی ایشان است.