نویسنده و کارگردان، متولد 1351 در تهران. رئیس مرکز امور نمایشی سیما، مدیر گروه فیلم و سریال شبکه یک، مدیر گروه فیلم و نمایش شبکه ی چهار، مدیر گروه فیلم و سریال شبکه ی دو همچنین تهیه کنندگی فیلم های سینمایی: روز ششم، ماجان، خواب زده ها و .. از جمله سوابق و فعالیت های ایشان است.