الف) گروه سنی کودکان (10 تا 14 سال):
                          الف: بخش دختران                   ب: بخش پسران

•    این بخش ویژه گروه های سرود  فعال در مدارس، ارگانهای مختلف، کانون های فرهنگی و هنری مساجد، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان سراسر کشور در مقطع سنی 10 تا 14 سال می باشد.
•    در این بخش سرود های ارائه شده توسط دبیرخانه جشنواره در قالب دو ترک (با کلام و بی‌کلام) از طریق سایت جشنواره به آدرس navamehr.ir  در اختیار گروه های سرود قرار می گیرد. لذا از ارسال قطعات متفرقه اجتناب گردد.
•    گروه های سرود با اعلام آمادگی برای حضور در این جشنواره می‌توانند این قطعه‌ها را از طریق  سایت جشنواره دریافت و پس از تمرین، اجرای گروه خود را به صورت تصویری ضبط و به سایت جشنواره ارسال کنند.
•    نوآوری و خلاقیت در نحوه اجرا همچون چندصدایی بودن در جمع امتیازات موثر خواهد بود.
•      آثار رسیده به دبیرخانه جشنواره پس از بازبینی توسط هیئت داوران در مرحله اول به رقابت می‌پردازند و سپس گروهای برگزیده جهت داوری نهایی معرفی می شوند.
•    متقاضیان این بخش می بایست متن شعر و ترانه و فرم های پیوست را در قالب فایل PDF یا Word به همراه فایل تصویری ضبط شده و همچنین چند قطعه عکس از گروه در حال اجرا از طریق سایت جشنواره بارگذاری و ارسال نمایند.
•    گروه های این بخش  می بایست فرم ثبت نام جشنواره را به تایید مدرسه ،کانون و یا اداره آموزش پرورش مربوطه برسانند.
•    تعداد اعضای گروه های سرود می¬بایست حداقل 6 و حداکثر20 نفر باشد.
•    در گروه دختران می¬توان از دو یا چند همخوان به طور همزمان استفاده کرد از این روی در قالب تک خوان میسر نمی باشد.
•    اعزام و نحوه ی شرکت در بخش سرود دانش آموزی براساس دستورالعمل برگزاری اردوهای دانش آموزی وزارت آموزش و پرورش به شماره 93770 مورخ 28/05/1398 انجام شده و رعایت آن الزامی میباشد.
•    دبیرخانه جشنواره مسئولیتی در قبال تامین لباس گروه های سرود نخواهد داشت.
•    در صورت انتخاب گروه برای حضور در مرحله پایانی، سرپرستان گروه ها می بایست شرایط مناسب برای اجرای آنلاین اثر به منظور داوری نهایی را مهیا نمایند.


فایل سرود برای گروه سنی 10 تا 14 سال


ب) گروه سنی نوجوانان (14 تا 18 سال):
                          الف: بخش دختران                   ب: بخش پسران

•    این بخش ویژه گروه های سرود  فعال در مدارس، ارگانهای مختلف، کانون های فرهنگی و هنری مساجد، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان سراسر کشور در مقطع سنی 14 تا 18 سال می باشد.
•    در این بخش سرود های منتخب ارائه شده توسط دبیرخانه جشنواره در قالب دو ترک (با کلام و بی‌کلام) از طریق سایت جشنواره به آدرس navamehr.ir  در اختیار گروه های سرود قرار می گیرد. لذا از ارسال قطعات متفرقه اجتناب گردد.
•    گروه های سرود با اعلام آمادگی برای حضور در این جشنواره می‌توانند این قطعات را از طریق  سایت جشنواره دریافت و پس از تمرین، اجرای گروه خود را به صورت تصویری ضبط و به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.
•    نوآوری و خلاقیت در نحوه اجرا همچون چندصدایی بودن در جمع امتیازات موثر خواهد بود.
•      آثار رسیده به دبیرخانه جشنواره پس از بازبینی توسط هیئت داوران در مرحله اول به رقابت می‌پردازند و سپس گروهای برگزیده جهت داوری نهایی معرفی می شوند.
•    متقاضیان این بخش می بایست متن شعر و ترانه و فرم های پیوست را در قالب فایل PDF یا Word به همراه فایل تصویری ضبط شده و همچنین چند قطعه عکس از گروه در حال اجرا از طریق سایت جشنواره بارگذاری و ارسال نمایند.
•    گروه های این بخش  می بایست فرم ثبت نام جشنواره را به تایید مدرسه ،کانون و یا اداره آموزش پرورش مربوطه برسانند.
•    تعداد اعضای گروه های سرود می¬بایست حداقل 6 و حداکثر20 نفر باشد.
•    در گروه دختران می¬توان از دو یا چند همخوان به طور همزمان استفاده کرد از این روی در قالب تک خوان میسر نمی باشد.
•    اعزام و نحوه ی شرکت در بخش سرود دانش آموزی براساس دستورالعمل برگزاری اردوهای دانش آموزی وزارت آموزش و پرورش به شماره 93770 مورخ 28/05/1398 انجام شده و رعایت آن الزامی میباشد.
•    دبیرخانه جشنواره مسئولیتی در قبال تامین لباس گروه های سرود نخواهد داشت.
•    در صورت انتخاب گروه برای حضور در مرحله پایانی سرپرستان گروه ها می بایست در رابطه با تهیه بیمه نفرات گروه و رضایت نامه اولیاء برای دانش آموزان  اقدام لازم به انجام رسانند. در این خصوص مسئولیت کامل با سرپرست گروه می باشد.
•    گروه های منتخب نهایی به مرحله نظرسنجی مردمی نیز راه یافته و به برگزیدگان جوایز ارزنده ای اهدا خواهد شد.
                              تذکر: به گروه های این بخش کمک هزینه تعلق نمی گیرد.


فایل سرود برای گروه سنی 14-18 سالفرم رضایتنامه والدین


فرم شماره یک (معرفی شرکت کنندگان)


فرم شماره دو(متن شعر و ترانه)