تقویم برگزاری جشنواره

تقویم برگزاری جشنواره


·          فراخوان جشنواره  1400/08/11

·         آخرین مهلت ثبت نام و ارسال مدارک اعلام آمادگی گروه ها  1400/10/5

·         معرفی گروه های منتخب سراسر کشور  بهمن ماه

·         اختتامیه جشنواره 10 اسفند ماه

برای شرکت در جشنواره کلیک کنید

موضوعات جشنواره

ایران سربلند، ایران مقتدر

ایثار، شهادت، مهربانی، همدلی

عطوفت، فداکاری، انفاق، ایثار اجتماعی، نماز، عفاف، حجاب

جوایز جشنواره

بخش تک آهنگ

رتبه اول: 40 میلیون تومان

رتبه دوم: 30 میلیون تومان
رتبه سوم: 20 میلیون تومان

بخش نماهنگ

    رتبه اول: 8 میلیون تومان

     رتبه دوم: 7 میلیون تومان

      رتبه سوم: 6 میلیون تومان

      سرود دانش آموزی


      گروه سنی کودکان (10-14 سال)
      • رتبه اول: 12 میلیون تومان

      • رتبه دوم: 10 میلیون تومان
      • رتبه سوم: 8 میلیون تومان
      گروه سنی نوجوانان(14-18 سال)
      • رتبه اول: 15 میلیون تومان

      • رتبه دوم: 12 میلیون تومان
      • رتبه سوم: 10 میلیون تومان

      سرود حرفه ای

         گروه سرود برگزیده اول: 20 میلیون تومان

           گروه سرود برگزیده دوم: 15 میلیون تومان

             گروه سرود برگزیده سوم: 10 میلیون تومان