تقویم برگزاری جشنواره

تقویم برگزاری جشنواره

ü       اعلام فراخوان نخستین دوره جشنواره 1400/08/11

ü       آخرین مهلت ثبت نام و ارسال آثار و مدارک گروه ها 1400/10/30

ü       معرفی گروه های منتخب و دعوت به حضور در مرحله پایانی جشنواره، بهمن ماه 1400

ü       برگزاری مرحله پایانی و مراسم اختتامیه جشنواره، 10 الی 15 اسفند 1400

برای شرکت در جشنواره کلیک کنید

موضوعات جشنواره

ایران سربلند، ایران مقتدر

ایثار، شهادت، مهربانی، همدلی

عطوفت، فداکاری، انفاق، ایثار اجتماعی، نماز، عفاف، حجاب

جوایز جشنواره

بخش تک آهنگ

رتبه اول: 40 میلیون تومان

رتبه دوم: 30 میلیون تومان
رتبه سوم: 20 میلیون تومان

بخش نماهنگ

    رتبه اول: 8 میلیون تومان

     رتبه دوم: 7 میلیون تومان

      رتبه سوم: 6 میلیون تومان

      سرود دانش آموزی


      گروه سنی کودکان (10-14 سال)
      • رتبه اول: 12 میلیون تومان

      • رتبه دوم: 10 میلیون تومان
      • رتبه سوم: 8 میلیون تومان
      گروه سنی نوجوانان(14-18 سال)
      • رتبه اول: 15 میلیون تومان

      • رتبه دوم: 12 میلیون تومان
      • رتبه سوم: 10 میلیون تومان

      سرود حرفه ای

         گروه سرود برگزیده اول: 20 میلیون تومان

           گروه سرود برگزیده دوم: 15 میلیون تومان

             گروه سرود برگزیده سوم: 10 میلیون تومان